Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the Residue Levels of Some Commonly UsedOrganophosphorus Pesticides in Breast Milk

Ankara Medical Journal, cilt.17, sa.1, ss.9-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hilal I Ahmer Cemiyeti nin Çanakkale Savaşına ve Hemşirelik Mesleğine Etkileri

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

Osmanlı Rus Savaşın da Sağlık Bakımı ve Hemşire

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Cephelerinde Tifüs Lekeli Humma Salgını ve Etüv Uygulamaları

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

Çiçekçi Hanım ve Hemşirelik

1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

Exposure to pesticides and traces of pesticides in breastmilk in a region where apple cultivation is widespread.

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009, ss.130