Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lise Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet ve Barış

Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı 2017, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Demokratik Değerler Ölçeği

Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler, Cesur Sevim, Erdoğan Çağdan, Tepe Beyza, Bayad Aydın, Yılmaz Onurcan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.53-58, 2017

Örgütsel Adalet Ölçeği

Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler, Cesur Sevim, Erdoğan Çağdan, Tepe Beyza, Bayad Aydın, Yılmaz Onurcan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.283-290, 2017

Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği

Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler, Cesur Sevim, Erdoğan Çağdan, Tepe Beyza, Bayad Aydın, Yılmaz Onurcan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.59-64, 2017

6. Bölüm: Kurumsal İlişki Ölçümleri

Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler, Cesur Sevim., Erdoğan Çağdan., Tepe Beyza., Bayad Aydın., Yılmaz Onurcan., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.267-295, 2017