Arş.Gör.

Gizem TAN EREN


Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Erken Evliliği Deneyimleyen Kadınların Evliliğe İlişkin Düşüncelerinin Sosyo-Kültürel Temeli: Ardahan Örneği

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji/Sosyoloji Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Maxqda ile Nitel Veri Analizi Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Sosyoloji Derneği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Toplumsalın Doğallaştırılması: Erken Evliliklerde Toplumsal CinsiyetAlgısı

TUNA UYSAL M. , TAN EREN G. , Şimşek E.

Süleyman Demirel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi SosyalBilimler Dergisi, cilt.1, ss.196-220, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Toplumsalın Doğallaştırılması: Erken Evliliklerde Toplumsal Cinsiyet Algısı

TUNA UYSAL M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.196-220, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Sosyo-Kültürel Özellikler Bağlamında Erken Evlilikler: Ağrı Örneği

TUNA UYSAL M. , TAN EREN G. , Şimşek E.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.349-375, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ödüller

Haziran 2015

Haziran 2015

2014 İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

Hacettepe Üniversitesi

Haziran 2014

Haziran 2014

2014 Yılı Bölüm Birinciliği Ödülü

Hacettepe Üniversitesi