Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sigmoid Kolonda İskemiye Sebep Olan Akut Kolonik Psödoobstrüksiyon Olgu Sunumu

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.77-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoscopic and open incisional hernia repair A propective randomized study

American Journal of Experimental and Clinical Research, cilt.2, sa.3, ss.121-126, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar