Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Çalışma Hayatında KOBİ’lerin Yeri ve Önemi

Innovation And Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.138-141