Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE NAMUS UĞRUNA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR (GÜLCÜ MAHALLESİ VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI KATILIMLI KADINA VE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012, ss.758-770

Türkiye’de namus uğruna kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar (Gülcü Mahallesi ve Hemşirelik Öğrencileri Örneği)

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012, cilt.2, ss.758-769