Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE NAMUS UĞRUNA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR (GÜLCÜ MAHALLESİ VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI KATILIMLI KADINA VE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012, ss.758-770