Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2014 Tıpta Uzmanlık

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2003 - 2009 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, -, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Tıpta Uzmanlık

  Isparta ve çevresinde klopidogrel ve aspirin direncinin araştırılması

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji Ad

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Pulmoner Hipertansiyon Egitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , Istanbul universitesi tip fakultesi

 • 2017Egitim becerileri kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Suleyman Demirel Universitesi Tip Fakultesi

 • 2009Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı

  Sağlık ve Tıp , Süleyman Demirel Ünivertesi