Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Donanım

  • Mikroprogramlama ve Kontrol Yapısı

  • Yazılım

  • Programlama Dilleri

  • Yazılım Mühendisliği

  • Mühendislik ve Teknoloji