Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PRETERM BEBEKLERİN TABURCULUK SONRASI EVDE BAKIMININ SAĞLANMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

MAKÜ Sag. Bil. Derg., cilt.5, sa.1, ss.45-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MAKÜ sag. Bil. Derg., cilt.5, sa.1, ss.11-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATRAUMATIC CARE METHODS IN CHILDHOOD VACCINATION

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, cilt.9, sa.0, ss.62-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanın Taburculuk Sonrası Rehospitalizasyonu ve Nedenleri

SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, sa.22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PRETERM BEBEKLERDE GAVAJLA BESLENMEDEN TAM ORAL BESLENMEYE GEÇİŞİ DESTEKLEYEN BAKIM UYGULAMALARI

1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

CPAP TEDAVİSİ ALAN YENİDOĞANDA NAZAL KOMPLİKASYONLARA YÖNELİK ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMALARI

1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Diabetik Anne Bebeğinin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

ÇOCUKLARDA SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINDA PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA ETKİLİ BİR YÖNTEM: FİZİKSEL AKTİVİTE

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 Nisan 2017

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Yaşam Kalitesini Arttıran Bir Uygulama: Egzersiz

4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 Nisan 2017

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN YERİ

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 Nisan 2017

Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamalarında Atravmatik Bakım Yöntemleri.

15. Milli çocuk hemşireliği Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2016