Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PRETERM BEBEKLERİN TABURCULUK SONRASI EVDE BAKIMININ SAĞLANMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

MAKÜ Sag. Bil. Derg., vol.5, no.1, pp.45-52, 2017 (Other Refereed National Journals)

KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MAKÜ sag. Bil. Derg., vol.5, no.1, pp.11-21, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ATRAUMATIC CARE METHODS IN CHILDHOOD VACCINATION

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, vol.9, no.0, pp.62-77, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yenidoğanın Taburculuk Sonrası Rehospitalizasyonu ve Nedenleri

SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, no.22, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PRETERM BEBEKLERDE GAVAJLA BESLENMEDEN TAM ORAL BESLENMEYE GEÇİŞİ DESTEKLEYEN BAKIM UYGULAMALARI

1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 June - 01 July 2017

CPAP TEDAVİSİ ALAN YENİDOĞANDA NAZAL KOMPLİKASYONLARA YÖNELİK ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMALARI

1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 June - 01 July 2017

Diabetik Anne Bebeğinin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

ÇOCUKLARDA SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINDA PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA ETKİLİ BİR YÖNTEM: FİZİKSEL AKTİVİTE

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017 Sustainable Development

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Yaşam Kalitesini Arttıran Bir Uygulama: Egzersiz

4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 April 2017 Sustainable Development

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN YERİ

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017

Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamalarında Atravmatik Bakım Yöntemleri.

15. Milli çocuk hemşireliği Kongresi, Turkey, 9 - 13 October 2016 Sustainable Development