Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frontal sinüs boyutlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Selçuk Dental Journal, cilt.6, sa.4, ss.119-124, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Kim, Hangi Bölgeden, Neden İstemiş?

Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar Dergisi, ss.424, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Kim, Hangi Bölgeden, Neden İstemiş?

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

MAKSİLLER MUKORMİKOZİS: NADİR BİR OLGU SUNUMU

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji DerneğiKongresi, 25 - 28 Nisan 2019

FRONTAL SİNÜS BOYUTLARININ YAŞ VE CİNSİYET İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019