Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji