Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of personal space on blood pressure in the Turkish woman

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, ss.1238-1242, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Developing scale for colleague solidarity among nurses in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.19, ss.101-107, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Image of nursing held by nursing students according to gender: A qualitative study

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.18, ss.537-544, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predisposing factors to phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters: A descriptive study

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF NURSE PRACTITIONERS, cilt.20, ss.172-180, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı: Öğrencilerin Görüşleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.12-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güvenli Enjeksiyon

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.50-57, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hastalığı Olanlara Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.54-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the self esteem and Communication Skills at the 1st and Senior Year Nursing students

International Journal of Caring Scieinces, cilt.9, ss.496-502, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astım lı Hastaların ve Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri ile İlgili Görüşleri Q Methodu

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.14-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Mesleki Benlik Saygısı ve Meslektaş Dayanışması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.29-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Nursing Students on the Art of Nursing A Qualitative Study

International journal of caring sciences, cilt.8, ss.308-316, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması ve İş Doyumu İle İlişkisi

Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi., cilt.21, ss.154-163, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fundamentals of Nursing Student s Feelings and Expectations about Class and Clinical Practice

maltepe üniversitesi hemşirelik bilimi ve sanatı dergisi, cilt.4, ss.115-126, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte İntravenöz Uygulamalarda Flebit ve Önlemek için Kanıta Dayalı Öneriler

hemşirelik forumu, cilt.11, ss.6-14, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte İlaç Uygulama Hataları

Hemşirelik Forumu, ss.36-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Hemşire Öğrencilerin Boyun Eğici Davranışlarına Etkisi

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.49-55, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelikte Meslektaş Dayanışmasının Önemi

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

Türkiye de Erkek Hemşirelerin Yeri

I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2014

Hemşirelikte Motivasyon ve Mesleki Dayanışma

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinliği, Türkiye, 13 Mayıs 2013

Skills Training at the Fundamentals of Nursing Course Student Opinions

1st Inretnational Congresson Nursing Education, ResearchPractice, 15 - 17 Kasım 2009

Numune Toplama

Temel Hemşirelik eğitimi Modülü-1, Türkiye, 14 Ocak 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Hemşirelik Bilgisi ve Hemşirelikte Bilme.

Hemşirelik Kuramları, Modelleri ve Uygulama Esasları, Ecevit Alpar Ş, Bahçecik AN, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2019

Solunum Sistemi

Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları Yedinci Baskıdan Çeviri, Uysal N. ve Çakırcalı E., Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.733-802, 2015

Hareket

Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları Yedinci Baskıdan Çeviri, Uysal N. ve Çakırcalı E, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.663-732, 2015

laboratuvar testleri için örnek alma

Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Necmiye Sabuncu, F.atma Akça Ay, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.94-116, 2010