Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  NEOLİBERAL DEVLET DÖNEMİNDE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI UYGULAMALARINA YÖNELİK SEKTÖRDEKİ PAYDAŞLARIN ALGISI

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

 • 2008 Postgraduate

  Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisi: Isparta Örnek Olayı

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English