Assoc. Prof.

Erdal AYDEMİR


Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Education Information

2015 - 2016

2015 - 2016

Post Doctorate

Universitaet der Bundeswehr Hamburg, Faculty Of Economics And Social Sciences, Department Of Logistics Management, Germany

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Post Graduate

Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Turkey

2000 - 2005

2000 - 2005

Under Graduate

Selcuk University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi: Endüstriyel Bir Araştırma

Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

2009

2009

Post Graduate

Atölye Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Öncelik Kuralı Tabanlı Genetik Algoritma Yaklaşımıyla Simülasyon Destekli Optimizasyonu

Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Research Areas

Industrial Engineering , Optimization Theory and Methods, Multiobjective Optimization, Heuristic Methods, Simulation, Simulation Optimization, Production Planning and Control, Inventory Systems, Decision Theory, Multi Criteria Decision Making, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2013 - 2013

2013 - 2013

Research Assistant PhD

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Research Assistant

Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2006 - 2011

2006 - 2011

Research Assistant

Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

A new cooperative depot sharing approach for inventory routing problem

OLGUN M. O. , AYDEMİR E.

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

2020

2020

A bi-objective inventory routing problem with interval grey demand data

Kahraman O. U. , AYDEMİR E.

GREY SYSTEMS-THEORY AND APPLICATION, vol.10, no.2, pp.193-214, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

2020

2020

A grey production planning model on a ready-mixed concrete plant

AYDEMİR E. , YILMAZ G. , ORUÇ K. O.

ENGINEERING OPTIMIZATION, vol.52, no.5, pp.817-831, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2020

2020

A New Approach for Interval Grey Numbers: n-th Order Degree of Greyness

AYDEMİR E.

JOURNAL OF GREY SYSTEM, vol.32, no.2, pp.89-103, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

2019

2019

Evaluation of healthcare service quality factors using grey relational analysis in a dialysis center

AYDEMİR E. , ŞAHİN Y.

GREY SYSTEMS-THEORY AND APPLICATION, vol.9, no.4, pp.432-448, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

2016

2016

Forecasting of Turkey natural gas demand using a hybrid algorithm

ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , OLGUN M. O. , MULBAY Z.

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.11, no.4, pp.295-302, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2015

2015

A NEW PRODUCTION SCHEDULING MODULE USING PRIORITY-RULE BASED GENETIC ALGORITHM

AYDEMİR E. , KORUCA H. İ.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING, vol.14, no.3, pp.450-462, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2015

2015

Degree of Greyness Approach for an EPQ Model with Imperfect Items in Copper Wire Industry

AYDEMİR E. , Bedir F., ÖZDEMİR G.

JOURNAL OF GREY SYSTEM, vol.27, no.2, pp.13-26, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

Forecasting of Turkey's natural gas demand using artifical neural networks and support vector machines

OLGUN M. O. , ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E.

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.30, no.1, pp.15-20, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

The simulation-based performance measurement in an evaluation module for Faborg-Sim simulation software

KORUCA H. İ. , ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , CAYIRLI M.

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.37, no.12, pp.8211-8220, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

DEVELOPMENT OF FLEXIBLE WORK FLOW PLANNING EDITOR FOR SIMULATION SOFTWARE AND OPERATIONS SCHEDULING ON GANTT CHARTS

KORUCA H. İ. , Ozdemir G., AYDEMİR E. , CAYIRLI M.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, no.1, pp.77-81, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Tamir Sürecini İçeren Geri Dönüşüm Süreci İçin Yeni Bir Envanter Modeli Geliştirilmesi

EROĞLU R., AYDEMİR E.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.4, pp.1086-1098, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Building a New Business Model Using Canvas Model: An Application for a Shopping Centre

AYDIN L., DEMİR H. B. , AYDEMİR E. , BOŞGELMEZ G.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.27, pp.587-595, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Solving a Periodic Capacitated Vehicle Routing Problem Using Simulated Annealing Algorithm for a Manufacturing Company

AYDEMİR E. , KARAGÜL K.

Brazilian Journal of Operations Production Management, vol.17, no.1, pp.1-13, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

Akıllı Telefon Teknik Özellik Önem Derecelerinin AHP Ağırlıklı Gri İlişkisel Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi

Aydemir E. , Şahin Y.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.14, no.1, pp.225-238, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

2018

2018

YERLEŞKE İÇİ ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİNİN BELİRLENMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

YALÇINER Ç. D. , AYDEMİR E.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.3, pp.520-531, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

ENVANTER ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ ARAŞTIRMA ALANLARI

KAHRAMAN Ö. U. , AYDEMİR E.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.1, pp.383-392, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemlerinde Başlangıç Rotalarının Kurulması İçin Yeni Bir Algoritma

KARAGÜL K., TOKAT S., AYDEMİR E.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.4, no.3, pp.215-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Using 2 Opt based evolution strategy for travelling salesman problem

KARAGÜL K., AYDEMİR E. , TOKAT S.

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), vol.6, no.2, pp.103-113, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Envanter Yönetimi ve Uzantıları Ekonomik Üretim Miktarı Modelleri Üzerine Bir Bilimsel Yazın Araştırması

AYDEMİR E.

Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.3, pp.97-112, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

An EPQ model with imperfect items using interval grey numbers

Aydemir E. , Bedir F., Özdemir G. , Eroğlu A.

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, vol.5, no.1, pp.21-32, 2015 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Development of New Loan Payment Models with Piecewise Geometric Gradient Series

AYDEMİR E. , EROĞLU R.

Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, vol.29, no.2, pp.95-106, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Early Strategic Guidance for Higher Vocational School Students using Support Vector Machines

TOKAT S., KARAGÜL K., AYDEMİR E.

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, no.3, pp.160-169, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

A priority rule based production scheduling module on Faborg-Sim simulation tool

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E.

Gazi University Journal of Science, vol.27, no.4, pp.1143-1155, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2014

2014

112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrı Sayılarını Belirleyebilmek için Bir Yapay Sinir Ağları Tahminleme Modeli Geliştirilmesi

AYDEMİR E. , KARAATLI M. , YILMAZ G. , SERDAR A.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, vol.20, no.5, pp.145-149, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Generalized Formulae for the Periodic Fixed and Geometric Gradient Series Payment Models in a Skip Payment Loan with Rhythmic Skips

EROĞLU A. , AYDEMİR E. , ŞAHİN Y., KARAGÜL N., KARAGÜL K.

Journal of Alanya Faculty of Business, vol.5, no.3, pp.87-93, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları: Bilimsel Yazın Taraması

AYDEMİR E. , BEDİR F., ÖZDEMİR G.

SDU The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, vol.18, no.3, pp.187-200, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Cargo Distribution Problems A Case Study of Isparta City

KARAGÜL K., AYDEMİR E.

Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology,, vol.17, no.1, pp.149-152, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

The Grey System Approaches for Demand Forecasting

AYDEMİR E. , BEDİR F., ÖZDEMİR G.

Journal Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, vol.17, no.1, pp.105-108, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Isparta İli Elektrik Arıza Tamir Bakım Biriminde Simülasyon Destekli Personel Planlama ve Organizasyon Yapılandırma Araştırması

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E. , OKTAY A., UĞURLU N.

Suleyman Demirel Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.218-223, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Evaluation of Working Life Quality for a Textile Company in Turkey A Case Study

KORUCA H. İ. , SASCHA S., ÖZDEMİR G. , ORHAN H. , AYDEMİR E.

Gazi University Journal of Science, vol.24, no.1, pp.101-112, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2010

2010

An Application of Single and Double Acceptance Sampling Plans for a Manufacturing System

AYDEMİR E. , OLGUN M. O.

Journal of Engineering Science and Design, vol.1, no.2, pp.65-71, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Sailfish Optimizer Algorithm Enhanced Decision Tree To Diagnose Heart Disease

YILDIRIM M. O. , AYDEMİR E.

V. International Scientific and Vocational Studies Congress - Engineering (BILMES EN 2020), 12 - 15 December 2020, pp.39

2019

2019

ERP Software Selection Process using Interval Grey Number-Based MACBETH Method

YURTYAPAN M. S. , AYDEMİR E.

1010th International Symposium onIntelligent Manufacturing and Service Systems, 9 - 11 September 2019, pp.549-561

2019

2019

Investigation of the Effects of IMPULS Maturity Model with a Simulation-based Analysis

ALTAN C., BAŞARIR A. C. , AYDEMİR E.

10th International Symposium onIntelligent Manufacturing and Service Systems, 9 - 11 September 2019, pp.26-33

2019

2019

A variable weighted MULTIMOORA method to CNC machine selection

AYDEMİR E. , ŞAHİN Y.

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Turkey, 9 - 11 September 2019

2019

2019

A new Cooperative Inventory Routing Game Model using DepotSharing Approach

OLGUN M. O. , AYDEMİR E.

10th International Symposium onIntelligent Manufacturing and Service Systems, 9 - 11 September 2019, pp.1041-1048

2019

2019

İşbirlikçi Oyun Teorisi ile Envanter Rotalama Problemleri İçin Bir Dağıtım Planı Oluşturma Yaklaşımı

OLGUN M. O. , AYDEMİR E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.87

2019

2019

Cooperative Inventory Routing Games: A Practical Solution Approach

OLGUN M. O. , AYDEMİR E.

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.112

2019

2019

Solving a Capacitated Vehicle Routing Problem using Simulated Annealing Algorithm for a Furniture Roving Parts Manufacturing Company

AYDEMİR E. , KARAGÜL K.

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.89

2018

2018

Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Uygulama

AYDEMİR E. , ŞAHİN Y.

19th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.878-886

2018

2018

Prioritization Of Emergency Assembly Points Using Grey P-Median Linear Programming Model:A Case Of Suleyman Demirel University

YAÇINER ÇAL D., AYDEMİR E.

19th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.608-609

2018

2018

Bir Üretim Firması için Endüstri 4.0 Mevcut Durum Analizi ve Geçiş Metodolojisi Geliştirilmesi

ALTAN C., BAŞARIR A. C. , AYDEMİR E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 38. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.30

2017

2017

Acil Durum Toplanma Yerlerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

YALÇINER D., AYDEMİR E.

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 5 - 07 October 2017

2017

2017

Yari-Sürekli Bir Üretim Sisteminin Benzetim Tekniği İle Analizi

AYDEMİR E. , BURHAN M. E. , BARUT A.

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 5 - 07 October 2017

2017

2017

0-1 Tam Sayılı Gri Doğrusal Programlama ve Bir Hazır Beton İşletmesinde Üretim Planlaması

YILMAZ G. , ORUÇ K. O. , AYDEMİR E.

18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2017), Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.231

2016

2016

Kanvas İş Modeli Analiz Yöntemi İle İş Modeli Üretimi Alışveriş MerkeziÖrneği

AYDEMİR E. , BOŞGELMEZ G. , AYDIN L., DEMİR H. B.

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016

2016

2016

Elma Üretim Miktarını Etkileyen Faktörlerin Gri İnsidans Kümelemesi Yaklaşımıyla Sınıflandırılması

KARACA H., AYDEMİR E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.78

2016

2016

Smooth Operations in Rugged Supply Chains: Balancing Operations for the Inventory Routing Problem

AYDEMİR E. , GEIGER M. J. , HUBER S.

VEROLOG 2016: Annual Workshop of the EWG on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Nantes, France, 6 - 08 June 2016, pp.76

2015

2015

Future Directions for Multi objective Inventory Routing with Uncertainties

AYDEMİR E. , KAHRAMAN Ö. U.

23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM 2015 - Bridging Disciplines, Hamburg, Germany, 2 - 07 August 2015

2015

2015

An Inventory Model to Recovery Process under Imperfect Production

AYDEMİR E. , EROĞLU R., ÇELİK Ş.

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015

2015

2015

A Research on the Costs of Smartphones by using Grey Quality Function Deployment

AYDEMİR E. , BARIŞ S., KAPTAN E.

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015

2015

2015

Development of a Production Planning Model for a Textile Company by using Grey Linear Programming Model

AYDEMİR E. , ÇETİN Z. G.

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015

2014

2014

Geri Dönüşümü Mümkün Ürünler İçin Bir Envanter Modeli

AYDEMİR E. , KAPLAN K., TANRIKULU Ö.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.101-102

2014

2014

Bulut Bilişim Yaklaşımıyla Envanter Yönetim Sistemi Tasarımı

AYDEMİR E. , ERKAN H.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.33

2014

2014

Tek Tip Araç Filolu Zaman Pencereli Kargo Dağıtım Problemi: Isparta İli Örneği

AYDEMİR E. , USTA D.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.50

2014

2014

Physics Inspired Optimization Algorithm for Obtaining Initial Routes of Capacitated Vehicle Routing Problem

KARAGÜL K., TOKAT S., AYDEMİR E.

Verolog 2014 EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization, Oslo, Norway, 22 - 25 June 2014

2014

2014

Bulanık AHP Yöntemi ile Bir İşletme için Kargo Şirketi Seçimi

AYDEMİR E. , GENCER C., AKŞİT S.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22 - 25 May 2014

2014

2014

Research and Analysis on a Furniture Production System via Value Stream Mapping and Work Study

AYDEMİR E. , AYDIN S., YILMAZ Ö., GENÇ A.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22 - 25 May 2014

2014

2014

Depo Operasyonları Ve Sipariş Dağıtım Faaliyetlerinin Eş Zamanlı Optimizasyonu İçin Genetik Algoritma Esaslı Yöntemler

ŞAHİN Y., EROĞLU A. , AYDEMİR E.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.61

2013

2013

The Grey System Approaches for Demand Forecasting

AYDEMİR E. , BEDİR F., ÖZDEMİR G.

TMT 2013 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 10 - 11 September 2013, vol.241

2013

2013

Cargo Distribution Problems A Case Study of Isparta City

KARAGÜL K., AYDEMİR E.

TMT 2013 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 10 - 11 September 2013, pp.369-372

2012

2012

Rassal Kusurlu Üretim Şartlarında Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Geliştirilmesi

AYDEMİR E. , BEDİR F., ÖZDEMİR G. , EROĞLU A.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.227-228

2012

2012

Bulanık Süreç Yeterlilik Analizi ve Bir Uygulama

KIRAÇ Ö., ÖZDEMİR G. , OLGUN M. O. , AYDEMİR E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.263

2011

2011

Forecasting of Natural Gas Demand Of Turkey by Using Support Vector Machines

OLGUN M. O. , ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E.

2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya, Turkey, 23 - 27 November 2011, pp.77

2010

2010

Improvement of Process and Staff Utilization in a Maintenance Service by Using Simulation

KORUCA H. İ. , ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , TURAN T.

The 14th ASIM Dedicated Conference on Simulation in Production and Logistics Integration aspects of simulation: Equipment, Organization and Personnel Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany, 5 - 07 October 2010

2011

2011

Bir Şeker Fabrikası Kampanya Dönemi Satınalma-Stoklama Yönteminin Simülasyon Destekli Araştırılması ve Geliştirilmesi

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E. , MULBAY Z., ÇAY E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 4 - 07 July 2011, pp.109

2011

2011

Bir borcun düzenli atlamalı taksitlerle ödenmesi problemleri

EROĞLU A. , AYDEMİR E. , ŞAHİN Y., KARAGÜL N., KARAGÜL K.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 4 - 07 July 2011, pp.143

2011

2011

Isparta İli Elektrik Arıza Tamir Bakım Biriminde Simülasyon Destekli Personel Planlama Ve Organizasyon Yapılandırma Araştırması

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E. , OKTAY A., UĞURLU N., SÜNETÇOĞLU Y.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 4 - 07 July 2011, pp.9

2011

2011

Tamsayılı Programlama ve Sezgisel Yöntemler için Yazılım Geliştirilmesi

ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , MULBAY Z.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 04 July 2011 - 07 July 2001, pp.56

2011

2011

Production Scheduling Using Simulation Method Faborg Sim with Priority Rules

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E. , CAYIRLI M., OKTAY A.

The 2 nd International Symposium on Computing in Science Engineering (ISCSE 2011), İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2011

2011

2011

A Review of Simulation Tools for Hospital Systems

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E. , OKTAY A.

The 2 nd International Symposium on Computing in Science Engineering (ISCSE 2011), İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2011

2010

2010

Türkiye Doğalgaz Tüketim Düzeyinin Melez Sezgisel Algoritmalar İle Tahmini

ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , OLGUN M. O.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.440

2010

2010

Bulanık İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , OLGUN M. O.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.423

2009

2009

Statistical Quality Control Techniques In An Automotive Industry: A Case Study

OLGUN M. O. , AYDEMİR E.

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucaus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.152-158

2009

2009

An Application Of Single And Double Acceptance Sampling Plans For A Manufacturing System

AYDEMİR E. , OLGUN M. O.

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucaus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.165-171

2009

2009

Simülasyon Destekli Vardiya Planlaması ve Verimlilik Araştırılması: Kalorifer Kazanı İmalat Atölyesi Uygulamalı Örneği

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009

2008

2008

Development of Software for Flexible Workflow Based Process and Simulation Based Parallel Workplace Scheduling in Faborg Sim

KORUCA H. İ. , ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , CAYIRLI M.

IMS 2008 Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.730-739

2008

2008

The Simulation Based Performance Measurement in An Evaluation Module for Faborg Sim Simulation Software

KORUCA H. İ. , ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E. , CAYIRLI M.

Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, IMS 2008, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.740-756

2007

2007

Faborg-Sim Esnek Iş Akış Planı Editörü Geliştirme ve Işlemlerin Gantt Şemasinda Cizelgelenmesi

KORUCA H. İ. , ÖZDEMİR G. , ÇAYIRLI M., AYDEMİR E.

7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2007, pp.74

2007

2007

İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren Bir İşletmede İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulaması

AYDEMİR E.

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 November 2007, pp.265-275

2007

2007

Tam Otomasyonlu Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Destekli Tasarımı Ve İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

KORUCA H. İ. , AYDEMİR E. , SOYUBOL Y. S.

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 November 2007, pp.228-238

2006

2006

Atölye Tipi İmalat İle İmalat Hücrelerinin Simülasyon Destekli Karşılaştırılması

KORUCA H. İ. , SÜTÇÜ A., AYDEMİR E.

6. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.29-40

2006

2006

ATÖLYE TİPİ İMALAT İLE İMALAT HÜCRELERİNİN SİMÜLASYON DESTEKLİ KARŞILAŞTIRILMASI

KORUCA H. İ. , ABDULLAH S., AYDEMİR E.

VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, 22-23 Eylül 2006, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.29-40

2006

2006

A Review Of Simulation Tools For Organization And Production Systems

KORUCA H. İ. , ÖZDEMİR G. , AYDEMİR E.

IMS’2006 - 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems ”Agents And Virtual Worlds, Sakarya, Turkey, 29 - 31 May 2006

Books & Book Chapters

2021

2021

Metaheuristics Approaches for the Travelling Salesman Problem on a Spherical Surface

ŞAHİN Y., AYDEMİR E. , KARAGÜL K., TOKAT S., ORAN B.

in: Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, Panagiotis Manolitzas, Constantin Zopounidis, Michael Talias, Evangelos Grigoroudis, and Nikolaos Matsatsinis, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.94-113, 2021

2020

2020

Simetrik Gezgin Satıcı Probleminin Sürü Zekası Optimizasyon Algoritmaları İle Çözümü

ŞAHİN Y., KARAGÜL K., AYDEMİR E.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Akay Yüksel, Kalay Faruk, Editor, IVPE Publishing, Cetinje, pp.670-690, 2020

2019

2019

A Simulated Annealing Algorithm Based Solution Method for a Green Vehicle Routing Problem with Fuel Consumption

Karagül K., Şahin Y., Aydemir E. , Oral A.

in: Lean and Green Supply Chain Management Optimization Models and Algorithms, Turan PaksoyGerhard-Wilhelm WeberSandra Huber, Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.161-187, 2019

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım

Editor

Scientific Refereeing

August 2017

August 2017

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING

SCI Journal

March 2017

March 2017

International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice

SCI Journal

March 2017

March 2017

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 73

h-index (WOS): 5

Scientific Research / Working Group Memberships

2017 - Continues

2017 - Continues

LEAN & GREEN SCM LAB

https://www.karatay.edu.tr/lgscmlab/index.html

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, Turkey