Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Location of Facial Foramina and Mandibular Angle From Cone Beam Computed Tomographic Scans

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.26, sa.1, ss.268-273, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mandibula Metastazlı Prostat Adenomakarsinoma

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Malign Melanoma

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.537

Mandibula Metastazlı Prostat Adenokarsinoma.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017