General Information

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
Fizik Bölümü
Program
Genel Fizik Anabilim Dalı