General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Sağlık Yönetimi Bölümü
Program
Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı