General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Health Management

Metrics

Publication

26

Project

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals