Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XVI. YÜZYILDA DİYARBEKİR EYALETİ’NDE SINÂİ BİTKİLERİ ÜRETİMİ

ALINTERİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.17-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KLASİK DÖNEMDE OSMANLI DEVLETİ’xxNDE TARIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), cilt.5, sa.6, ss.313-327, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik Araştırma ve Dayanışma

SBARD, sa.17, ss.9-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

III. AHMED DÖNEMİNDE NEVŞEHİR KAZASI’NIN ÜRETİM VEVERGİLENDİRME DURUMU

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.430-439

XVI. Yüzyilin İkinci Yarisinda Yalvaç Nahiyesi’nin Sosyo-Ekonomik Durumu

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (9-12 Eylül 2018 Kozaklı-Nevşehir), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2018, ss.381-396

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Yalvaç Nahiyesinin Sosyo-ekonomik Durumu

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (9-12 Eylül 2018), Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2018, cilt.1, ss.381-396

OSMANLI DÖNEMİ (BAYEZİD) AĞRI SANCAĞI HAVALİSİNDEKİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’xxUN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.135-143

Kitap & Kitap Bölümleri

XVI. Yüzyılda Çermik Sancağı’nda Sosyal ve İktisadi Hayat

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı, Mithat Aydın,Süleyman İnan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.613-632, 2020 Creative Commons License

XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Ruha Sancağı’ndaki Konar-Göçer Teşekküllere Dair Bazı Tespitler

Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II, Behset Karaca,Emel İslamoğlu,Cemal İyem, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.3-18, 2019 Creative Commons License

1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Sosyo - Ekonomik Durumu

İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Karacoşkun M.D., Köse O., Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.415-434, 2018

1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Aşiret ve Cemaatlerin Sosyo-Ekonomik Açıdan Önemi

İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Karacoşkun M.D., Köse O., Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.37-54, 2018

16. Yüzyılda Diyarbekir Eyaleti'nin Cizye Gelirleri ve Bu Gelirlerin Diyarbekir Eyaleti Açısından Mâli Önemi

MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR -3 (SOSYAL BİLİMLER), BABACAN H, TEMİZER A, DUYMAZ Ş. A., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.403-419, 2018

XVI. Yüzyılda Nusaybin’de Sosyo-Ekonomik Hayat

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a Armağan Türk Tarihi Araştırmaları, Nurgül Bozkurt, Zübeyde Güneş Yağcı, Editör, Berikan Yayıncılık, Ankara, ss.151-177, 2018

1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Aşiret ve Cemaatlerin Sosyo-Ekonomik Açıdan Önemi

İlk Çağlardan Modern Döneme T a r i h t e n İ z l e r II, Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN, Prof. Dr. Osman KÖSE, Editör, Berikan, Ankara, ss.37-54, 2018

XVI. ASIRDA MARDİN ŞEHRİNDE SINÂİ VE TİCARET

İLKÇAĞLARDAN MODERN DÖNEME TARİHTEN İZLER, Prof. Dr. OSMAN KÖSE, Editör, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, ss.205-219, 2018

1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Sosyo - Ekonomik Durumu

İlk Çağlardan Modern Döneme T a r i h t e n İ z l e r II, Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN, Prof. Dr. Osman KÖSE, Editör, Berikan, Ankara, ss.415-434, 2018

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Yalvaç Nahiyesinin Sosyo-Ekonomik Durumu

Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar-1, Osman Köse, Esra Kirik, Editör, Berikan, Ankara, ss.419-434, 2018