General Information

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
Psikoloji Bölümü
Program
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı