Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INTERNATIONAL ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY: AN EVALUATION OF MEMBERSHIPS TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.7, ss.1211-1238, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

TÜRKİYE’NİN KARDEŞ ŞEHİR YOLCULUĞUNDA BİR DURAK: ERZURUM-URUMİYE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMASI

ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ, cilt.7, sa.17, ss.34-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımsızlık Sonrası Katar’da Yaşanan Dönüşüm: Yönetsel Yapı Üzerinden Bir İnceleme

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.54, sa.3, ss.1078-1094, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Yapbozu: Gelişmeler ve Öneriler

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.19, ss.2499-2532, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Dönemde Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.359-373, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Belediyeler Birliğinin İşlevselliği Üzerine Bir Değerlendirme

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.73-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turkish Studies International Academic Journals Economics, Finance, Politics, cilt.14, sa.2, ss.335-355, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İran İslam Cumhuriyetinin Yönetim Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, sa.38, ss.1627-1640, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENDONEZYA CUMHURİYETİ’NDE YEREL YÖNETİMLER: YASAL, YAPISAL VE MALİ DÖNÜŞÜM

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.422-444, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE POLİTİKA KURULLARI: SOSYAL POLİTİKALAR KURULU ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Route Educational Social Science Journal, cilt.37, sa.2, ss.659-676, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1221-1242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YERELDE YENİ BİR MERKEZİ YÖNETİM BİRİMİ:YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Ankara ÜniversitesiSBF Dergisi, cilt.73, sa.4, ss.1025-1056, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RETHINKING CITY COUNCILS: AN ASSESSMENT ON CITY COUNCILS WHO ARE MEMBERS OF THE UNION OF CITY COUNCILS OF TURKEY

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.5, sa.3, ss.740-764, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.396-410, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ? ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.516-534, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMA:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARI NE SÖYLÜYOR?

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.14, ss.55-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.65-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YEREL YÖNETİMLER

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.13, ss.457-475, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAKLAŞIM, İLKE VE UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE MALİ YERELLEŞMEYİ ANLAMAK

TESAM Akademi Dergisi, ss.113-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.485-510, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARININ DÖRT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.27, ss.228-254, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATING THE CURRENT SITUATION VIA TOWN TWINNING PRACTICES IN TURKEY

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1055-1071, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reform in Local Governments: What Did the New Municipal Law Bring in Turkey?

Global Journal on Humanities Social Sciences, cilt.2, sa.2, ss.119-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İrlanda ve Türk Kamu Yönetiminde Yönetişim Bağlamında Hesap Verme Sorumluluğu

Journal Of Yasar (JOY), cilt.7, sa.25, ss.4323-4336, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.22, ss.1-31, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABnin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.117-131, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİNİN DEĞİŞEN NÜFUS YAPISINDA GENÇLER VE AB’NİN GENÇLİK POLİTİKALARI

SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.15, sa.21, ss.41-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KENT ALAN YAZININDA YENİ BİR KAVRAM OLARAK YAŞLI DOSTU KENTLER: TÜRKİYE’DEKİ YAŞLI DOSTU KENTLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

IV. International Symposium on Strategic and Social Research, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2019, ss.240-248

TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININDEĞERLENDİRİLMESİ

IV. International Symposium on Strategic and Social Research, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2019, ss.232-239

TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ AMME İDARESİ DERGİSİ ÜZERİNDEN OKUMAK

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17), Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.238-239

Türkı̇ye’de Yerel Demokrası̇ Aracı Olarak Mahalle Meclı̇slerı̇

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.524-534

CİMER Uygulamasının Kişisel Hak ve Hürriyetler İle Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

13. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.1366-1380

İran İslam Cumhuriyetinin Yönetim Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.798-804

Bağımsızlık Sonrası Katarda Yaşanan Dönüşüm: Yönetsel Yapı Üzerinden Bir İnceleme

İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.805-811

Yerel Yönetim Birlikleri: Akdeniz Belediyeler Birliği FaaliyetleriÜzerinden Bir İnceleme

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Discussing the Bureaucrat-Politician Transitivity within the Elite Theory Framework in Turkey

9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, ATİNA, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2018, ss.76

Kamu Yönetimi Forumlarının Ağbağ Analizi (2012-2016)

15. Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.493-494

GREECE AND TURKEY COMPARISON IN THE FRAMEWORK OF PUBLISHER AND REGULATORY MEDIA PUBLIC INSTITUTIONS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.249-251

PERCEPTIONS OF ACADEMIC STAFF ABOUT SOCIAL MEDIA USE IN PUBLIC ADMINISTRATION EDUCATION IN TURKEY

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.37-40

Yerel Ekonomik Kalkınmada Yeni Aktör: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, Baku, Azerbaycan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.409

YEREL EKONOMİK KALKINMADA YENİ AKTÖR: YATIRIMİZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.409

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER OMBUDSMANLIĞI GEREKLİ MİDİR?

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) 13, Konya, Türkiye, 15 - 14 Ekim 2015, ss.437-454

Reform in Local Governments What Did the New Municipal Law Bring in Turkey

3rd World Congress of Administrative and Political Sciences, Barselona, 28 - 29 Kasım 2014, ss.119-123

Büyükşehirlerde Değişiklik Öngören 6360 Sayılı Kanun ile Atıla(maya)n Mali Yerelleşme Adımları

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 26 Kasım 2014, ss.249-262

Türkiye’de Yerel Yönetimler Açısından Oluşturula(maya)n Yerel Özerklik

KAYFOR 12 (Kamu Yönetiminde Değişim), Aydın, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2014, ss.83-93

City Information Systems as E Manucipality Application in Local Administrations An Evulation Over Konya and Kayseri Big Cities Examples

3. International Conference on Human and Social Sciences, September 20-22 2013, ROMA, İtalya, 20 - 22 Eylül 2013, cilt.6, ss.705-710

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN YAVAŞÇA ACELE ET (FESTİNA LENTE)

7. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2012, ss.37-54

The EU Integration and the Monetary Union: Why England don’xxt Join the Euro

The Third International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2012),Volume 5, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, ss.268-272

THE EU INTEGRATION AND THE MONETARY UNION: WHY ENGLAND DON’T JOIN THE EURO

3rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), Saraybosna, Bosna-Hersek, 31 Mayıs - 01 Haziran 2012, ss.268-272

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DEĞİŞİMLERİN ETKİSİNDE OMBUDSMANLIK: ALGORİTMİK KARAR ALMA VE YAPAY ZEKÂ OMBUDSMANLIĞI

OMBUDSMANLIK: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları, ERDOĞAN, OĞUZHAN, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.35-62, 2020

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DEĞİŞİMLERİN ETKİSİNDE OMBUDSMANLIK: ALGORİTMİK KARAR ALMA VEYAPAY ZEKÂ OMBUDSMANLIĞI.

Ombudsmanlık: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları, Oğuzhan Erdoğan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.35-62, 2020

Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!

Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Akman, Elvettin Negiz, Nilüfer Akman, Çiğdem Kiriş, Hakan Mehmet, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.1-21, 2018

Modernization and Accountability in Public-Sector Administration:Turkey Example

Handbook of Research on Modernization and Accountability in Public Sector Management, Graça Maria do Carmo Azevedo, Jonas da Silva Oliveira, Rui Pedro Figueiredo Marques ve Augusta da Conceição Santos Ferreira, Editör, IGI GLOBAL, Hershey, ss.18-39, 2018

Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Yönetime İlişkin Politikalar

Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları, BABAOĞLU CENAY, AKMAN ELVETTİN, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.735-781, 2018

Kamu Yönetimi Forumlarının Ağbağ Analizi (2012-2016)

Dijital Çağın Etkisinde Yönetim - Siyaset - Kent, Akman, Elvettin NEGİZ, Nilüfer AKMAN, Çiğdem KİRİŞ, Hakan Mehmet, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.152-168, 2018

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yed Büyük Kentte Vatandaş Görüşleri

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.182-196, 2017

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİNÖNERİLER: YEDİ BÖLGE VE YEDİ BÜYÜK KENTTE VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLER

BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR, mahmut güler, menaf turan, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.182-197, 2017

6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Hizmetlerin Sunumunda Etkinlik

Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri 13 Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR Bildiriler Kitabı, M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba EROĞLU, Hayriye SAĞIR ve Mücahit NAVRUZ, Editör, Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Konya, ss.1508-1527, 2016

Kurumsal Bağlamda Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kamu Politikaları:Genel Bir Değerlendirme

Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Ören, Kenan Eser, Hamza Bahadır Akman, Elvettin, Editör, Pelikan Yayınevi, Ankara, ss.385-403, 2012

Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Eleştirel Bir Değerlendirme

Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Ören, Kenan Eser, Hamza Bahadır Akman, Elvettin, Editör, Pelikan Yayınevi, Ankara, ss.405-424, 2012

Kurumsal Bağlamda Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kamu Politikaları: Genel Bir Değerlendirme

Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, ÖREN, Kenan ESER, Hamza Bahadır AKMAN, Elvettin, Editör, Pelikan Yayınevi, Ankara, ss.385-403, 2012

Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı:Eleştirel Bir Değerlendirme

Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, ÖREN, Kenan ESER, Hamza Bahadır AKMAN, Elvettin, Editör, Pelikan Yayınevi, Ankara, ss.405-423, 2012