Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CIE Lab Color analyses of Anterior Maxillary Teeth According to Gender and Localization

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.448-453, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YETİŞİN HASTALARDA DAİMİ DİŞ EKSİKLİĞİ VE DAĞILIMI: PİLOT ÇALIŞMA

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.212, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farkıi tiplerdeki titanyum altyapı materyali ile kompozit materyalinin bağlantı dayanıklılığının incelenmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.79-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Planlamasını Etkileyen Faktörler

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.51-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksiller ön bölge dişleri arasındakirenk ilişkisi

Türkiye KlinikleriDiş Hekimliği Bilimleri, cilt.17, sa.3, ss.265-270, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlandırma prosedürlerinin farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

SDÜ Sağlık bilimleri dergisi, cilt.2, sa.1, ss.39-48, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt dişi minesinde farklı adeziv sistemlerin bağlanma dirençleri

Türk Diş Hekimliği Dergisi, cilt.70, sa.14, ss.241-245, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt dişlerinde RM-CAM iyonomer simanın bağlanma direncinin değerlendirilmesi

Türk Diş Hekimliği Dergisi, cilt.14, sa.69, ss.171-174, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı kompozit rezinlerin eğilme dirençlerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.175-181, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior kompozit ve amalgamla restore edilmiş endodontik tedavili maksiller premolar dişlerin kırılmaya dayanıklılığı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.63-67, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki farklı geçici dolgu materyalinin iki farklı dentin bağlayıcısının minedeki makaslama bağlantı dayancına etkisi

Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.15-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konik diş anomalisi bulunan üç farklı olgunun,kompozit veneer restorasyonlarla estetik ve fonksiyonel tedavisi: Olgu bildirimi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.3, ss.215-221, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı tiplerdeki geleneksel ve rezin modifiye cam iyonomer simanların su emilimi ve suda çözünürlüğü

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.25-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı ışık kaynakları ve polimerizasyon yöntemlerinin mikro sızıntı üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.143-149, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ektodermal displazili bir çocuk hastada protetik rehabilitasyon: Bir olgu bildirimi

Ankara Üniversitesi diş hekimliği dergisi, cilt.31, sa.1, ss.79-84, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetişkin hastalarda daimi diş eksikliği dağılımı

TDB 24.UluslararasıDişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

Protetik diş tedavisi kliniğinde tedavi gören hastaların dağılımı ve klinik işleyişe etkileri

1. uluslar arası sağlık bilimleri ve yaşam kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Seramik restorasyonların florozisli dişlere bağlantı dirençlerinin saptanması

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

ESTHETIC APPROACHES AT MAXILLARY ANTERIOR REGION: TWO CASE REPORTS

21.ULUSLARARASI ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

Distribution and Pattern of Implant Theraphy in a part of Turkish Population

4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2012, cilt.66, ss.1277-1280

Comparison of repairing techniques of porcelain fused to metal

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

The bond strength of crome nickel base metal alloy and five different types of dental porcelains

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın- Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Comparison of BI-Axial flexural strength properties of commonly used dental luting cements

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

The effect of cement acidity on base metal surfaces: A SEM sutudy

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Shear bond strength of different conventional luting cements

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Marginal fit of metal-ceramic restorations cast with original and residual base metal alloys

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın -Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

The effects of multible firings to the marginal fit

7. congressof balkan stomatological society, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

The effects of casting techniques on bond strengt of porcelain fused to metal

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Weight change of different types of dental luting cements after water immersion

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Shear bond strengths of different porcelain powders

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 7 Nanotubes/Polymethyl Methacrylate Composite Resins as Denture Base Materials

Carbon Nanomaterials for Biomedical Applications, Zhang Mei, Naik Rajesh R., Dai Liming, Editör, Springer, New-York, ss.227-240, 2016

Nanotubes/Polymethyl Metacrylate Composite Resins as Denture Base Materials

Carbon nanomaterials for Biomedical Applications, Mei Zhang Rajesh R.Naik Liming Dai, Editör, Springer, ss.227-240, 2016