Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Sosyoloji

  • Kurumlar Sosyolojisi

  • Toplumsal Yapı ve Değişme