Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Amplitude versus offset (AVO) analysis modelling in hydrocarbon exploration: A case study

International Journal of Physical Sciences, cilt.6, ss.908-916, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KİLİKYA-ADANA -İSKENDERUN HAVZALARI’NIN PLİYO-KUVATERNER SEDİMAN DAĞILIMLARI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, ss.40-45, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Akdeniz’in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi

Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.961-971, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Distribution of Plıo-Quaternary Sedıments in the Northeastern Part of the Medıterranean Sea

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 7 - 10 Mayıs 2017