General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Sosyal Hizmet Bölümü
Program
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı