Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından ”Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi” Uygulamaları.

Hacettepe Journal of Sport Sciences, cilt.27, sa.1, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin spora karşı tutumlarına beden eğitimi ve spor dersinin etkisi

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apartman Okullarında Yetişecek Yeni Nesil

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Alanından Çağdaş Mesleki Eğittim

Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileirnin Beslenme, Sağlık ve Spor Durumlarının İncelenmesi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 Mayıs - 05 Şubat 2018

Üniversite Öğrencilerinin Spora Karşı Tutumlarına Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Etkisi

7. International Congress on New Trends in Education, 13 Mayıs - 15 Haziran 2016

Apartman okullarında Yetişecek Yeni Nesil

4.Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 22 - 26 Mayıs 2015

Uyarlanmış Fiziksel Aktivite alanında Çağdaş Mesleki Eğitim

4. Uluslararsı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2011

Engelli Bireyler için Beden Eğitimi ve Spor Video Sunum

3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 21 - 22 Ocak 2011