Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bölgeli Devlet ve Federal Devlet Mukayesesi İspanya ve Federal Almanya Örneği

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sa.7, ss.687-720, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Aile Hayatına Saygı Hakkı

Uluslararası Aile sempozyumu, Sinop, Türkiye, 15 Ekim 2020, cilt.2, ss.427-441

İstanbul Sözleşmesine Yöneltilen Eleştirilerin Analizi

Uluslararası Aile sempozyumu, Sinop, Türkiye, 15 Ekim 2020, cilt.2, ss.543-557

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİN ANALİZİ

AİLE KURUMUNUN BEKASINA YÖNELİK ÇAĞDAŞ FIRSATLAR/TEHDİTLER, Sinop, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020

ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU KARALARINDA AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI

AİLE KURUMUNUN BEKASINA YÖNELİK ÇAĞDAŞ FIRSATLAR/TEHDİTLER, Sinop, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020