Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kök Kanallarının Dezenfeksiyonunda Kullanılan Antibakteriyel Etkili Nanopartiküller

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.471-475, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsiyum Silikat Esaslı Simanlar ve Dentin Remineralizasyonu

Türkiye Klinikleri Journal of Restorative Dentistry, cilt.3, sa.1, ss.42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök Kanal Dolgularının Örtücülüğünü Değerlendiren Yöntemler

Türkiye Klinikleri Journal of Endodontics, cilt.3, sa.1, ss.78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sodyum Hipokloritin Endodontide Kullanımına Bağlı Komplikasyonlar

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.47-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontide ağrı ve analjezik kullanımı

SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.4, sa.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quality of Root Canal Fillings Performed by Undergraduate Dental Students

European Journal of Dentistry, cilt.5, sa.3, ss.324-330, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Inadvertent injection of sodium hypochlorite into periapical tissues two case reports

Hacettepe Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.35-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta-Burdur Bölgesinde Diş Hekimi - Hasta İlişkilerinin Etik Yönü

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, cilt.12, sa.3, ss.7-11, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EVALUATION OF ENDODONTIC TREATMENT SUCCESS

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

NANOTECHNOLOGY IN DENTISTRY

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

NANOTECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN ENDODONTICS

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

m-RNA expression of TNF-a levels In Type 2diabetic and non-diabetic individuals withapical periodontitis

18th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Brüksel, Belçika, 14 - 16 Eylül 2017, cilt.50, ss.3-56

Benfotiamin endodontide yeni bir antienflamatuvar ajan olabilir mi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi 26-29 Mayıs 2016, Kapadokya Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, cilt.7, ss.37-38

BENFOTİAMİN ENDODONTİDE YENİ BİR ANTİENFLAMATUVAR AJAN OLABİLİR Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

MELATONİN PERİAPİKAL KEMİK REZORBSİYONUNA KARŞI KORUYUCU OLABİLİR Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

MATERYALİN TİPİ TEKNİK VEYA YÜKSEK BÜYÜTME KÖK UCU DOLGUSUNUN SIZDIRMAZLIĞINI ETKİLER Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT IN ENDODONTİDE DÖRT FARKLI KLİNİK UYGULAMASI

ürk Endodonti Derneği 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.26-29 Mayıs 2016, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

SAĞLIKLI VE TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE PERİAPİKAL DURUMUN VE ENDODONTİK TEDAVİKALİTESİNİN RADYOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ

Türk Endodonti Derneği 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.26-29 Mayıs 2016, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

DENTAL OPERASYON MİKROSKOBU KULLANIMININ KÖK UCU DOLGU MATERYALLERİNİNPUSH OUT BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ

ürk Endodonti Derneği 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.26-29 Mayıs 2016, Nevşehir, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Different clinical applications of MTA in endodontics report of three cases

European Society of Endodontology Congress, Barselona, İspanya, 16 - 19 Eylül 2015

Tek seans kanal tedavilerinin başarı oranlarında pulpa diagnozunun rolü Kanıta dayalı bir meta analiz

6th International Endodontic Symposium, March 6-8, 2015. Erzurum/Turkey., Türkiye, 6 - 08 Mart 2015

Endodontik orijinli odontojenik deri fistüllerinin teşhis ve tedavisi 3 olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015