Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EVALUATION OF ENDODONTIC TREATMENT SUCCESS

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 May 2018

NANOTECHNOLOGY IN DENTISTRY

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 May 2018

NANOTECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN ENDODONTICS

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 May 2018

DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 May 2018

m-RNA expression of TNF-a levels In Type 2diabetic and non-diabetic individuals withapical periodontitis

18th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Brüksel, Belgium, 14 - 16 September 2017, vol.50, pp.3-56 Sustainable Development

Benfotiamin endodontide yeni bir antienflamatuvar ajan olabilir mi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi 26-29 Mayıs 2016, Kapadokya Türkiye, 26 - 29 May 2016, vol.7, pp.37-38

BENFOTİAMİN ENDODONTİDE YENİ BİR ANTİENFLAMATUVAR AJAN OLABİLİR Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

MELATONİN PERİAPİKAL KEMİK REZORBSİYONUNA KARŞI KORUYUCU OLABİLİR Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

MATERYALİN TİPİ TEKNİK VEYA YÜKSEK BÜYÜTME KÖK UCU DOLGUSUNUN SIZDIRMAZLIĞINI ETKİLER Mİ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT IN ENDODONTİDE DÖRT FARKLI KLİNİK UYGULAMASI

ürk Endodonti Derneği 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.26-29 Mayıs 2016, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

SAĞLIKLI VE TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE PERİAPİKAL DURUMUN VE ENDODONTİK TEDAVİKALİTESİNİN RADYOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ

Türk Endodonti Derneği 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.26-29 Mayıs 2016, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016 Sustainable Development

DENTAL OPERASYON MİKROSKOBU KULLANIMININ KÖK UCU DOLGU MATERYALLERİNİNPUSH OUT BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ

ürk Endodonti Derneği 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevşehir.26-29 Mayıs 2016, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Different clinical applications of MTA in endodontics report of three cases

European Society of Endodontology Congress, Barselona, Spain, 16 - 19 September 2015

Endodontik orijinli odontojenik deri fistüllerinin teşhis ve tedavisi 3 olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 March 2015