Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Kriptoloji

  • Mühendislik ve Teknoloji