Araştırma Alanları

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Kimya

  • Nanokompozitler