Publications & Works

Articles Published in Other Journals

XIII. Yüzyıl Anadolu Taçkapıları’nda Kullanılan Madalyon ve Kabaralar

İSTEM, vol.33, pp.127-147, 2019 (Other Refereed National Journals)

ERKEN OSMANLI MİMARİSİNDE KULLANILAN MUKARNASBİÇİMLERİ (İznik, Bursa, Edirne)

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.75-91, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

PRODUCING SOOT INK BY TRADITIONAL METHODS AND RESULTS OF ITSAPPLICATION IN THE OTTOMAN BOOK ARTS

International Journal of Business, Economics and Law, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salman Farsı in the Text and Illustrations Siyar ı Nabi Manuscript Dated 1595

SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.28, pp.133-144, 2013 (Other Refereed National Journals)

Metin Ve Resim Bakımından Mi racnâme Paris Bibliotheque Nationale Turc 190 Ve İlâhî Komedya daki Benzerlik Üzerine Bir Karşılaştırma

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.16, pp.147-168, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

”1796 Tarihli Ehl-i Hiref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları”

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.85-110, 2004 (Other Refereed National Journals)

”Isparta Hisartepesi Kalesi”

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.67-95, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TRANSFORMATION OF THE OTTOMAN BOOK ILLUSTRATIONS IN PRINTED WORKS: THE CASE OF KITAB-I MUHAMMEDIYYE ILLUSTRATIONS

ICTA — 15th International Congress of Turkish ArtNaples, 16th-18th September 2015, Nopoli, Italy, 16 September 2015 - 18 September 2018, vol.1, pp.689-696

XIX. Yüzyıl Osmanlı Dergilerinde Sayfa Tasarımları

22. Uluslararası Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 24 - 26 October 2018

Osmanlı Resim Sanatında Dabbetü l Arz

TOPKAPI SARAYI VE OSMANLI SANATI: DR. FİLİZ ÇAĞMAN’xxA ARMAĞAN ULUSLARARASI SEMPOZYUM, 07 February 2005 - 11 February 2018, pp.649-658

Kıyamet Gününü Tek Sayafada Resmetmek: Falname Resmi Örneği

21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 27 October 2017, vol.1, pp.33-34

Aleppo as a sign of Doomsday in Islamic Culture and Ottoman Art

16th International Conference on Social ScienceHumanities (ICSSH), 11 - 12 July 2017, vol.1, pp.35

The Making of Soot Ink With Traditional Methods and Applied Results in the Ottoman Book Arts

The Kuala Lumpur International Islamic Studies & Civilizations Conference 2016, 7 - 08 May 2016

Delhi at the Beginning of the 20th Century According to Karchinzade Suleyman Shukr

CULTURAL EXCHANGE BETWEEN INDIA, IRAN, TURKEY, AFGHANISTAN AND CENTRAL ASIA: CONTRIBUTION OF SCHOLARS, SUFIS AND POETS, 4 - 06 February 2016

Books & Book Chapters

İslam Resim Sanatı

in: Türk İslam Sanatları Tarihi, Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.377-388, 2019

Bursa Yıldırım Beyazid Câmii Mukarnasları

in: Osmanlı Dönemi Bursa ve Sanat Tarihi Yazıları, Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN ArĢ. Gör. Fatma ġeyma BOYDAK, Editor, Palet Yayıneve, Konya, pp.57-81, 2019

Osmanlı Saray Sanatkarları Teşkilatı: Ehl-i Hıref

in: Türk İslam Sanatları Tarihi, Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.529-541, 2019

Böceğin Kitaba Dönüşmesi: La’xxli Merekkep Yapımı ve Uygulama Sonuçları

in: Böcek Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.423-439, 2019

Ahval-ı KIyamet Resimlerinde Ölüm ve Öüm Sonrası Hayat

in: Uçmağa Varmak Kitabı, Naskali E., Yüksekkaya G., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.95-119, 2018

Ahval-ı Kıyamet Resimlerinde Öüm ve Sonrası Hayat

in: Uçmağa Varmak Kitabı, , Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.95-118, 2018