Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Etik İhlal Olarak Hasta ve Terapist Arasındaki Cinsel İlişkiler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.44, ss.103-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN MESLEKİ YETERLİLİK

Social Sciences Studies Journal, cilt.4, sa.19, ss.1967-1973, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar