Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi SDÜ Örnek Olayı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.12, pp.196-219, 2015 (Other Refereed National Journals)

Demokrasinin Tabana Yayılması, Yönetimde Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.169-192, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development