Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 2004 - 2006 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Fındık kabuğu ve fındık kabuğundan farklı yöntemlerle elde edilen aktif karbonun kurşun(II) sorpsiyon potansiyelinin belirlenmesi / Determination of lead (II) sorption capacity of hazelnut shell and activeted carbon obtained from hazelnut shell with different methods

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği

 • 2006 Yüksek Lisans

  Sulu çözelti ve deri endüstrisi atık suyundan Cr+6 iyonunun aktif çamur biyokütlesi ile biyosorpsiyonu / Biosorption of Cr+6 from aqueous solution and tannery effluents with activated sludge biomass

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce