Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Frequency of Benzodiazepine Use in the Isparta Province

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.26, sa.2, ss.169-174, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Aile Hayatına Saygı Hakkı

Uluslararası Aile sempozyumu, Sinop, Türkiye, 15 Ekim 2020, cilt.2, ss.427-441

İstanbul Sözleşmesine Yöneltilen Eleştirilerin Analizi

Uluslararası Aile sempozyumu, Sinop, Türkiye, 15 Ekim 2020, cilt.2, ss.543-557

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİN ANALİZİ

AİLE KURUMUNUN BEKASINA YÖNELİK ÇAĞDAŞ FIRSATLAR/TEHDİTLER, Sinop, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020

ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU KARALARINDA AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI

AİLE KURUMUNUN BEKASINA YÖNELİK ÇAĞDAŞ FIRSATLAR/TEHDİTLER, Sinop, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020