General Information

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
Fizik Bölümü
Program
Matematiksel Fizik Anabilim Dalı