Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkmence Türkçe Sözlük teki Sözcük Kök ve Tabanlarında Ünsüz Uyumu

the Journal of Academic Social Sciences, sa.37, ss.469-491, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yûnus Emre Dîvânı nda Fiil Tamlayıcı İlişkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.6, ss.1501-1519, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdu r Rahmân i Darîr inTafsîl i Tarîk i Mukarrebîn ve Sebîli l Müttebi înAdlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım

International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, sa.4, ss.287-295, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR DİL: HERTEVİNCE (HÉRTEVİN DİLİ)

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.1840-1852

GÖLLER YÖRESİ VE AĞIZLARI ÜZERİNDE TÜRKÇELEŞEN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

YEŞİLOVA AĞZINDA (BURDUR) GÖRÜLEN -{mXşlAn} BİRLEŞİK ULACI VE İŞLEVİÜZERİNE

ULUSLARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (UTAS 2019), Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.347-354

TEKE YÖRESİ VE ÇEVRESİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN ESKİCİL BİÇİMLER

I. Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015, cilt.1, ss.23-32