Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Posterior epidural mesafeye göç etmiş torakal disk parçası: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

Frontal ksantoma:Olgu Sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.206-207

Ensefalosel :Doğumsal? travmatik?

Türk Nöroşirurji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.268-269

OMURGA ALT UÇ KIRIĞI:OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirurji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.319

talasemili hastada extrameduller hematopoeze bağlı gelişen spinal kord basısı

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.321-322