General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri Bölümü, Iş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Metrics

Publication

2

Contact

Email
alimtetik@sdu.edu.tr
Web Page
https://avesis.sdu.edu.tr/alimtetik
Office
İktisadi ve İdari Blimler Fakültesi, K5-18 Nolu Oda