Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cultural Values Defining Turkish Nation: From the Perspectives of History Teachers

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.12, no.2, pp.193-208, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İlkokul II. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Öz Yeterlik Algıları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.7, no.2, pp.35-49, 2017 (Other Refereed National Journals)

2000-2015 Yılları Arasında Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.705-718, 2017 (Other Refereed National Journals)

Müzelerin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

The Journal of Academic Social Science, vol.5, no.55, pp.259-267, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings