Education Information

Education Information

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  ÜSTBİLİŞSEL VE BİLİŞSEL ESNEKLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi