Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

FT-IR spectroscopic study of Co(1-propanethiol)(2) Ni(CN)(4)center dot benzene clathrate

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, vol.59, pp.523-526, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An IR study of M(1-propanethiol)(2)Ni(CN)(4).G (M=Cd,Ni and G=benzene) clathrates

ACTA PHYSICA SLOVACA, vol.54, no.2, pp.97-103, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Fish Motifs in the Turkish Decorative Arts

Research Journal of Biology Sciences 4 (1), vol.4, no.1, pp.43-52, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Kültüründe Temizlik Olgusu Ve Halk Kültürüne Yansımalar

V. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu, Tiflis, Georgia, 21 - 25 March 2018, pp.165-173

Isparta Müzesi Envanterinde Bulunan Cepkenler

XII. Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Kocacık/Juppa, Macedonia, 31 August - 06 September 2018, pp.213-218

Isparta Müzesi Envanterine Kayıtlı Bulunan Isparta Yöresine Ait Kadın Yelekleri

International Symposium on Strategic and Social Research (İSASOR – 2018), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.85-86

Isparta Müzesi Envanterinde Bulunan Entariler

Yazmalarda El İzleri Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Uppsala, Sweden, 21 April 2017, pp.323-334

Isparta Müzesi Derleminde Bulunan Bazı Yöresel Giysiler Üzerine

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, 29 September - 03 January 2017, pp.323-334

Isparta Müzesinde Bulunan Isparta ve Yörelerine Ait Bindallı Örnekleri

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 15 March 2015, pp.872-894

Aksu İlçesi Yukarıyaylabel Köyü Yöresel Giysileri

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 15 March 2015, pp.895-924

Isparta Müzesi Envanterine Kayıtlı Isparta Yöresine Ait Üçetekler

Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 4 - 05 May 2014, pp.273-289

Isparta Müzesi'nde Bulunan Isparta ve Yörelerine Ait Takı ve Aksesuar Örnekleri

Uluslararası Türkiye- Belçika İlişkileri Sempozyumu, Brüksel, Belgium, 3 - 07 June 2012, pp.581-594

Türk Süsleme Sanatında Balık Motifi

Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi Ulusal Alabalık Sempozyumu, Karaman, Turkey, 6 - 08 July 2010

Dokuymalarda bereket Sembolizmi

10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 November 2009, pp.282-295

Türk Sanatında Geyik, Boğa, İnek, ÖküzKoyun, Keçi Figürlerinin Sembolizmi

Türkiye- Ukrayna Kültür İlişkileri- "VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Kiev, Ukraine, 25 - 29 June 2009, pp.155-166

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Müzelere Yaklaşımı: Isparta Örneği

ICANAS38 ANKARA, Uluslararası Kuzey Afrika, Asya Ülkeleri Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.1211-1212

"ART AND RELIGION-THE PAMPHLET ANALISIS OF THEATRE PLAYS ON BELIEF, UNIVERSE AND TIME"

International Conference on "Theatre & Religion, Tahran, Iran, 6 - 07 July 2007

nsanın Temel Kaygılarının İfadesi Olarak Dans ve Türk Halk Danslarında Beden

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Türk Kültüründe Beden uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 2007

Sanat ve Turizm

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü I. Uluslararası sanat Ekonomisi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 02 December 2006

Yeni İletişim Çağı ve Kültür

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu I.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi- Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Turkey, 22 - 24 March 2006

Tarihi Kentlerde Turizm Olgusu ve Medya Kullanımında Afiş: Çanakkale Örneği

Çanakkale Vakfı- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Çanakkale Kongresi,, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2006

Alternatif Turizm

I. Eğirdir Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 09 September 2001, pp.491-502

Books & Book Chapters

Yalvaç Yöresel Giysileri

Yalvaç Belediyesi Kültür Yayınları. Dönmez Ofset Basımevi, Ankara., Ankara, 2014

Isparta Yöresel Kadın Giysileri

TC Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 11, 300 s,Bahçevanlar Basımevi, Konya, Konya, 2014

Expert Reports