Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The examination of work-related musculoskeletal discomforts and risk factors in veterinarians

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, vol.68, no.3, pp.198-205, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of fatigue on the level of participation in a physiotherapy program of elderly acute stroke patients

Biomedical Research (India), vol.28, no.20, pp.9022-9027, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

The Assesment of Pain and Hand Functions of Patients With Anterior Cervical Disc Surgery

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.28, no.3, pp.337-346, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement syndrome

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.24, no.3, pp.173-179, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Fiziksel İnaktivite ve Covid-19: İki Büyük Pandemi

Türk Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.51-52, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASSOCIATIONS OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNDERGRADUATE STUDENTS

Journal of Physical Education and Human Movement, vol.2, no.1, pp.9-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin YaşlıAyrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.1757-1766, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Results of a Rehabilitation Program After Surgery of Knee Multiple Ligament Injury: A Case Report

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.54, no.3, pp.202-206, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Ağrı Fizyoterapisi

Acta Oncologica Turcica, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımı ve baş ağrısı ilişkisi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Baş Ağrısı İlişkisi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship of Lower Extremity Muscle Strength with Balance and Lower Extremity Functions in Elderly Women

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.53, no.1, pp.17-26, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Short Term Effects of Kinesiotape Application in Patients with Knee Osteoarthritis

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.52, no.4, pp.146-154, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

The Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Horizontal and Vertical Jump

International Journal of Sport Studies, vol.7, no.3, pp.167-173, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Acute Effect of Static Stretching Applied to Different MuscleGroups of the Lower Extremity on Sprint Running

IOSR Journal of Sports and Physical Education, vol.4, no.2, pp.28-32, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hamstring Kas Grubu Üzerine Uygulanan Farklı Modalitelerin Eklem Hareket Açıklığına Etkileri: Randomize Tek Kör Çalışma

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.54-64, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tip II diyabetli hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms in teachers

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fizyoterapi Öğrencilerinin Klinik Uygulama Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2019, vol.1, pp.80-87

DİYABETİK AYAK SENDROMUNUN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019

FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.249-255

UYKU KALİTESİ DENGEYİ ETKİLER Mİ?

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.429-436

FİZİKSEL AKTİVİTE MONİTÖRİZASYONUNDA PEDOMETRENİN YERİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.1195-1201

SARKOPENİK YAŞLILARDA YARDIMCI TEKNOLOJİ KULLANIMI

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.1180-1186

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.393-400

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Egzersiz Değişim Basamaklarına Göre Fiziksel Aktivite Düzeyleri

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1084-1092

Ortopedik Cerrahi Sonrası Telerehabilitayonun Etkinliği: Sistematik Derleme

ICONST 2018-International Conference on Science and Technology, 5 - 09 September 2018

Ortopedik Cerrahi Sonrası Telerehabilitasyonun Etkinliği: Sistematik Derleme

ICONST 2018-International Conference on Science and Technology, 5 - 09 September 2018

FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE FİZİKSELAKTİVİTE SEVİYELERİNİN ETKİSİ

ULUSLARARASI BALKANSPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.586

SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE HAMSTRİNG GERGİNLİĞİNİN STATİK DENGEÜZERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCESULUSLARARASI BALKANSPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.588

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.589

FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞLARININDEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI BALKANSPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.587

ÖN KOL KİNESİO-TAPİNG UYGULAMASININ SAĞLIKLI KİŞİLERDE MAKSİMALKAVRAMA KUVVETİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.590

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Yaşam Yönelimlerinin Stresle Başetme Tutumları Üzerine Etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017, pp.396

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.591

Vertigo ve tedavisi hakkında toplumsal farkındalığın belirlenmesi

4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Turkey, 31 March - 02 April 2016