Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Flamingonun (Phoenicopterus roseus) Beslenme Özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.123-128, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Population sizes and migration times of the White-headed Duck, Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769), in Turkey.

Bitlis Eren University Journal of ScienceTechnology, vol.4, no.2, pp.20-22, 2014 (Other Refereed National Journals)

Microhabitat Use and Diurnal Time activity Budgets of White headed Ducks Oxyura leucocephala Scopoli 1769 Wintering at Burdur Lake Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.16, no.15, pp.739-742, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Poyrazlar Gölü Ornitofaunası Sakarya

Tabiat ve İnsan, vol.1, no.1, pp.1-11, 2009 (Other Refereed National Journals)

Influence of seasons on heavy metal levels in carp Cyprinus carpio L tissues from Kovada Lake Turkey

Advances in Food Sciences, vol.30, no.3, pp.140-144, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyşehir Gölü kadife balığı Tinca tinca L 1758 nın parazitleri üzerine bir araştırma

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.30, no.4, pp.333-338, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tabur M A Ayvaz Y 2006 Gölcük Gölü Isparta Kuşları Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 1 16 20

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.16-20, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küçük Akgöl Sakarya Ornitofaunası ve Kuş Türlerinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, vol.8, no.1, pp.41-51, 2006 (Other Refereed National Journals)

Birds of Lake Beyşehir Isparta Konya

Turkish Journal of Zoology, vol.29, no.1, pp.361-369, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kovada Çayı Arboretumu nun Eğirdir Isparta balık kurbağa ve sürüngen faunası

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.15-17, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kovada Çayı Arboretumu (Eğirdir-Isparta)’xxnun Balık, Kurbağa ve Sürüngen Faunası

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.14-17, 2003 (Other Refereed National Journals)

Su Samurları (Lutra lutra)’xxnın Göller Bölgesindeki Durumu

Tabiat ve İnsan, no.4, pp.8-9, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Su Samurları Lutra lutra nın Göller Bölgesindeki Durumu

Tabiat ve İnsan, vol.37, no.4, pp.8-9, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Taşkısığı Gölü Sakarya Avifaunası

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.14-17, 2001 (Other Refereed National Journals)

Gölhisar Gölü Burdur Kuşlarının Biyoekolojisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.191-204, 2001 (Other Refereed National Journals)

New records for the Turkish flea beetle fauna Coleoptera

Zoology in the Middle East, vol.20, no.1, pp.95-97, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tabur M A Ayvaz Y 1997 Burdur Gölü Su Kuşlarının Biyoekolojisi Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 1 2 126 145

Erciyes Üniv.. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.126-145, 1997 (Other Refereed National Journals)

Cip Baraj Gölü (Elazığ) Chironomidae (Diptera) Larvaları

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.20, no.3, pp.217-220, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Keban Baraj Gölündeki Adaların Flora ve Faunası

F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.59-88, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Solar Energy Systems from an Ornithological Perspective.

ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology And Environmental Problems., Çanakkale, Turkey, 4 - 07 July 2017, pp.51

Potential Impacts Of Marble Quarries to Birds In Isparta-Turkey

5th International Eurasian Ornithology Congress, 10 - 13 May 2016

Su Samurunun Lutra lutra Ekolojik ve Ekonomik Önemi

Su Samuru’nun Türkiye’deki Durumu 4. Sempozyum, Turkey, 9 - 10 October 2015

Population Features of the Greater Flamingo in Burdur Lake

International Environmental Sciences Symposium of Van, 4 - 07 June 2014

Isparta’xxdaki Porsuk Meles meles (Linneaus, 1758)’xxun Populasyon Özellikleri

Porsuk ve Sansarların Türkiye’deki Durumu Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 May 2013

Isparta Sincap (Sciurus anomalus) Populasyonunun Genel Özellikleri

Türkiye’xxde Ağaç Sincaplarının Durum Sempozyum 1, Turkey, 13 - 14 April 2012

Time activity budgets of white headed ducks Oxyura leucocephala Scopoli 1769 wintering at Burdur Lake Turkey

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 17-20 November 2011, Antalya., Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011

Türkiye’xxde Su Kuşlarının Problemleri

Ulusal Su Günleri, Turkey, 29 September - 01 October 2009

Birds of Lake Karataş

2nd International Eurasian Ornithology Congress, 26 - 29 October 2007

The Affects of Threats to Sultan Marshes on Waterwowls

2nd Inter. Eurasian Ornithology Congress Antalya, 26 - 29 October 2007

Burdur Gölü Kuşları

XVIII. Biyoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 June 2006

Kovada Gölü nün Ornitofaunistik Önemi

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 September 2005, vol.1, pp.587-598

Birds of Göller Bölgesi

1st International Eurasian Ornithology Congress, 8 - 11 April 2004

Birds of Lake Acarlar

1st International Eurasian Ornithology Congress, 8 - 11 April 2004

Sultan Sazlığının Ornitofaunistik Önemi

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2003

Sulak Alanlar ve Kuşlar

IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.884-892 Sustainable Development

Türkiye’xxde Avcı Kuş Eğitimi ve İhracı

2. Bandırma Kuş Cenneti ve Kuş Gölü Sempozyumu, Turkey, 4 - 05 June 1987

Sultan Sazlığı

Çamaltı Tuzlası ve Türkiye’xxdeki Diğer Kuş Cennetleri Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 April 1986

Books & Book Chapters

Biyoçeşitlilik Örüntüleri

in: Biyocoğrafya, Ali Gök, Editor, Nobel, 2017

Levha Tektoniği

in: Biyocoğrafya Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Ali Gök, Editor, Nobel, Ankara, pp.149-168, 2017

Kuşlar: Diğer Adıyla Sürüngenler

in: Zooloji, Abdurrahman Aktümsek, Editor, Nobel, 2016

Kuş Özelleşmeleri

in: Omurgalı Yaşam, Mustafa Sözen, Editor, Nobel, 2014

Hemichordata

in: Omurgasızlar Biyolojisi, Mustafa Sözen, İrfan Kandemir, Abdullah Hasbenli, Editor, Nobel, 2013

Takson Kutuları

in: Böcekler: Entomolojinin Ana Hatları, Ali Gök, Editor, Nobel, 2012