Publications & Works

Articles Published in Other Journals

CARL PHILIPP EMANUEL BACH’IN SOLFEGGIO ADLI ESERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

sanat eğitimi dergisi, vol.6, no.1, pp.37-54, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencilerinin sosyal fobi düzeyleri ile piyano başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

uluslar arası hakemli müzik araştırmaları dergisi, no.10, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF MUSIC EDUCATION ON THE EMPATHY OF MEDICAL STUDENTS

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.6, no.3, pp.77-86, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reviewing personality compliance level of trainee music teachers in terms of music genres and some variables

Educational Research and Reviews, vol.9, no.24, pp.1406-1412, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN UYUM DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

Uluslar Arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.3, no.9, pp.1-9, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMDÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslar Arası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-7, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Dönemi Mehteran ı Tabl ı Alem Teşkilatına Genel Bir Bakış

Akademik Bakış Uluslar Arası Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.42, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysıs Of Op 63 Piano Etudes By Luis Streabbog Wıth Regards To Target Behaviours

International Journal on New Trends in Education and Their Implication, vol.4, no.3, pp.79-86, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Claude Debussy nin Müziğine Genel Bir Bakış

Uluslar Arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.104-118, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görme Engelli Öğrencilerin Piyano Eğitimi Üzerine Durum Çalışması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.29, pp.191-206, 2013 (Other Refereed National Journals)

Suzuki Keman Okulu Volum I Metodunun Hedef Davranışlar Yönünden İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.5-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

Konya Kaşık Havalarının Usul Makam ve Ayak Yönünden İncelenmesi

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.32, pp.385-407, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 2 Kademe Öğrencilerinin Müzik Derslerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, no.32, pp.325-336, 2011 (Other Refereed National Journals)

Piyano Eğitiminde Bilinçli Çalışma Teknikleri

New World Sciences Academy, vol.5, no.4, pp.212-221, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süslemelerin Batı Müziğindeki Gelişim Süreci Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir

New World Sciences Academy, vol.5, no.3, pp.114-127, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Müzik Dersinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

in: İlkokulda Kullanılan Strateji Yöntem ve Teknikler, Gizem Saygılı, Editor, Pegem Akademi, 2015