Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Adnan ÇALIK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Remzi VAROL