Ağır Metallerde Düşük Enerjili Foton Kullanılarak, (g,n) Reaksiyonlarının Ölçümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüsü.


Öğrenci: Abdullah Kaplan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ali KÖKCE