Bezier Eğrileri Ve Yüzeyleri İle Modern Ve Klasik Optimizasyon Teknikleri Ve Uygulamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Gülden Kapusuz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet ŞAHİNER