Diferansiyellenemeyen Amaç Fonksiyonları için Düzgünleştirme Yaklaşımı ve Yeni Bir Global Optimizasyon Tekniği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Nurullah YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet ŞAHİNER